Awards & Honors


Rotry Shreyas Puraskar 2023
Lok Kalyan Ratna 2022

Gramodyog Bandhu Mitra Purusakar 02 Oct 2020
Ram Sharad Kothari Pratibha Samman 2018

Award of excellance 2017
Sewa Samman 2016

Saraswati Sewa Samman 2016
Rastra Nirman Samman 2015

Mati Ratan Samman 2015
Sewa Puruskar 2015

Yuva Prerna Samman 2015
Jyoti Sewa Samman 2015

Karmveer Puraskar Certificate 2013-14
Bihari Asmita Samman 2012

Swami Ram Manavta Puraskar 2011
Vandematram Rastriy Alankaran Samman 2011

Bhaurao Deoras Sewa Samman 2010
Samaj Ratan Samman 2010

Guru Hanuman Sewa Samman 2010
Vikas Prerak Prasasti Kalburgi Kampu 2010

Vivekanand Sewa Samman 2010
Rastriya Gandhi Sewa Samman 2006-07

Swami Vivekanand Rasttiya Yuva Samman Year 2006
Dr. Yashwant Rao Kelkar Yuva Puruskar Year 2003