Latest News
UPCOMING EVENTS of DPSM....in September, October, November, December
24 September to 1 October 2019 "SRI RAM KATHA" by Pujya Sant Sri VIJAY KAUSHAL Ji Maharaj @Kanpur (U.P.) 11 to 13 October 2019 "SHARDOTSAVA- ATMSAMVAAD ANTARYATRA SHIVIR" @HARIDWAR 18 October 2019 "CHANAKYA" by Padmshri MANOJ JOSHI Ji @BANDA (U.P.) 18 to 24 October 2019 "SRI RAM KATHA" by Acharya SHANTANU Ji Maharaj @BASTI (U.P.) 19 October 2019 "CHANAKYA" by Padmshri MANOJ JOSHI Ji @JAUNPUR (U.P.) 20 October 2019 "CHANAKYA" by Padmshri MANOJ JOSHI Ji @AZAMGARH (U.P.) 2 November 2019 "SOORDAAS" by Padmshri SHEKHAR SEN Ji @MORADABAD (U.P.) 14 to 22 November 2019 "SRI RAM KATHA" by Acharya SHANTANU Ji Maharaj @KANPUR (U.P.) 11 to 18 December 2019 "SRI RAM KATHA" by Acharya SHANTANU Ji Maharaj @BEVAR, etawah (U.P.) 13 December 20
 
Admin